Predlog novele Zakona o voznikih za boljše pogoje našim prostovoljnim gasilcem

Poslanske skupine koalicije, SDS in NSi danes vlagajo novelo Zakona o voznikih, ki zasleduje rešitve predloga SMC iz prejšnjega mandata. Poglavitna rešitev nadgrajenega predloga je, da se prostovoljnim gasilskim enotam omogoči, da bodo s svojo operativno pripravljenostjo sposobne 24 ur na dan in vse dni v tednu pomagati našim ljudem. Gasilci bodo namreč lahko manjša gasilska vozila (do 5.500 kg) vozili z izpitom kategorije B in dodatnim posebnim usposabljanjem. Podobna ureditev bo veljala tudi za reševalna in specialna vozila za izvajanje nujne medicinske pomoči do 5000 kg in intervencijska vozila civilne zaščite, gorske, jamarske ter podvodne reševalne službe na ravni države in mobilne enote ekološkega laboratorija. Danes vloženi zakon je rezultat dobrega sodelovanja med poslanko Janjo Sluga in poslancem SDS Borisom Doblekarjem.

Novela je tokrat nadgrajena z besedilom, v katero smo vključili poglavitne pripombe Zakonodajno-pravne službe DZ in pripombe pristojnega Ministrstva za infrastrukturo, vanjo pa smo dodatno vključili tudi nekatere predloge glede zdravstvenih pregledov in nadzora nad avtošolami. Predlog smo usklajevali z Gasilsko zvezo Slovenije in gasilskimi društvi ter Upravo za zaščito in reševanje.

V Sloveniji je cca. 800 gasilskih enot prostovoljnih gasilskih društev, ki uporabljajo manjša gasilska vozila. Ta zaradi opreme pogosto presegajo maso vozila 3.500 kilogramov, za vožnjo katerih vozniki potrebujejo vozniško dovoljenje kategorije C1. Predlog zakona se prvenstveno osredotoča na manjša gasilska vozila do teže največ 5.500 kg, ki jih uporabljajo prostovoljna gasilska društva. (po tipizaciji: GVV-1 in GV-1)

Temeljni cilj zakona je, da se prostovoljnim gasilskim enotam omogoči, da so s svojo operativno pripravljenostjo sposobne 24 ur na dan in vse dni v letu. Za manjša gasilska vozila se bo tako predpisala vožnja z vozniškim dovoljenjem kategorije B in dodatno posebno usposabljanje, ki ga bodo morali opraviti operativni gasilci. Način usposabljanja bo določil pristojni minister in izvajala Uprava RS za zaščito in reševanje.

Večina prostovoljnih gasilcev nima vozniškega dovoljenja kategorije C, zato je v primeru interventnih voženj vprašljiva operativna pripravljenost gasilskih enot in s tem njihovo interveniranje. Prostovoljna gasilska društva danes rabijo najmanj dva voznika v enoti, kar pomeni nekaj tisoč voznikov, ki imajo vozniško dovoljenje kategorije C1. Gre za veliko finančno breme za same prostovoljne gasilce ali prostovoljna gasilska društva.

Predlagana novela ZVoz med izjeme za vožnjo z z veljavnim vozniškim dovoljenjem kategorije B in veljavnim potrdilom o usposobljenosti uvršča tudi reševalna in specialna vozila za izvajanje nujne medicinske pomoči do 5000 kg in intervencijska vozila civilne zaščite, gorske, jamarske ter podvodne reševalne službe na ravni države in mobilne enote ekološkega laboratorija.

Novela zakona ne omogoča pridobitve vozniškega dovoljenja za višjo kategorijo, torej C oz. C1. Potrdilo vozniškega dovoljenja ne nadomešča, veljalo pa bo zgolj na območju RS. Potrdila tudi ne bo mogoče uporabljati za vožnjo drugih vozil te kategorije, temveč zgolj za specialna vozila. Poleg tega bo ta izjema omejena na vožnje pri opravljanju ali v zvezi z namenom opravljanja operativnih in drugih splošnih nalog gasilstva in civilne zaščite, s čimer se bo preprečilo, da bi ta vozila vozniki lahko vozili tudi v drugih primerih, kot npr. v zasebne ali komercialne namene.

S to novelo se odpravlja tudi pereč problem za voznike reševalnih vozil, ki kljub temu, da pridobijo vozniško dovoljenje višje kategorije za ta namen, z njim še dve leti ne smejo voziti. Ta prepoved bo s tem zakonom odpravljena.