26.000 več delovno aktivnih v drugem četrtletju v primerjavi s predhodnim

Stopnja anketne brezposelnosti je v Sloveniji v drugem četrtletju v primerjavi s predhodnim upadla za 0,6 odstotne točke na 9,2 odstotka, medtem ko je število delovno aktivnih naraslo za 26.000 na 924.000. Največ delovno aktivnih je bilo zaposlenih v predelovalnih dejavnostih, 205.000, z vidika glavnih skupin poklicev pa je bilo med njimi največ strokovnjakov, in sicer 209.000.

Število brezposelnih se je v primerjavi s 1. četrtletjem 2015 znižalo za 4.000 ali za 4,3 %, stopnja brezposelnosti pa se je znižala za 0,6 odstotne točke. Najvišja je bila v starostni skupini 15–29 let 17,7-odstotna. Stopnje brezposelnosti, izračunane po Anketi o delovni sili, so mednarodno primerljive, vendar vseh podatkov, potrebnih za primerjavo, za zdaj za 2. četrtletje 2015 na Statističnem uradu še nimajo. Po podatkih o stopnji brezposelnosti med osebami, starimi 15–64 let, za prejšnje četrtletje se je Slovenija med evropsko osemindvajseterico uvrstila pod evropsko povprečje. Najnižjo stopnjo brezposelnosti so takrat imeli v Nemčiji (5,1 %), najvišjo v Grčiji (26,9 %), v EU-28 je znašala 10,3 %.

Število neaktivnih se je v 2. četrtletju 2015 v primerjavi s 1. četrtletjem 2015 znižalo za 22.000, na 741.000. Med neaktivnimi je bilo največ upokojencev, 67,7 %, za temi pa dijakov in študentov, 18,3 %. Glede na spol so neaktivne ženske prevladovale; bilo jih je 424.000 ali 57,2 %. Po podatkih iz Statističnega registra delovno aktivnih prebivalcev se je število delovno aktivnih prebivalcev v 2. četrtletju 2015 v primerjavi s prejšnjim četrtletjem povečalo za 7.000, število registriranih brezposelnih oseb pa znižalo za 9.000. Stopnja registrirane brezposelnosti se je znižala za 1 odstotno točko, znašala je 12,3 %.

 

statis

Podrobnejše informacije najdete TUKAJ