Odziv predsednika DZ dr. Milana Brgleza ob aktualnih dogodkih na Avstrijskem Koroškem

“Kot predsednik Državnega zbora in kot državljan Republike Slovenije z veliko zaskrbljenostjo spremljam dogodke, ki se v zadnjih dneh odvijajo na Avstrijskem Koroškem. Pri tem moram opozoriti, da ne gre samo za simbolično vprašanje vpisa jezika v deželno ustavo Koroške, ampak gre tudi za izjemno pomemben praktičen vidik življenja naše narodne skupnosti na Avstrijskem Koroškem. V tem kontekstu želim poudariti tri zadeve. Prvič, neizpodbitno dejstvo je, da je Slovenija de facto in de iure naslednica Avstrijske državne pogodbe, kar pomeni, da je dolžna poskrbeti za udejanjanje 7. člena Avstrijske državne pogodbe. Drugič, Slovenija mora narediti vse, da Republiko Avstrijo opozori, da bi kakršnokoli določanje jezika kot edinega jezika Avstrijske Koroške, bilo v neskladju z Avstrijsko državno pogodbo, pa tudi z mednarodnimi konvencijami in drugimi akti. Tretjič, verjamem, da je in bo še nadalje slovenska politika pri podpori slovenski narodni skupnosti na Avstrijskem Koroškem, prav tako pa tudi pri doslednemu udejanjanju 7. člena Avstrijske državne pogodbe, enotna. Neprimerno bi bilo, da bi se to občutljivo zunanjepolitično vprašanje zlorabljalo za potrebe notranjepolitičnega boja.

V tem kontekstu verjamem, da bo Vlada Republike Slovenije naredila vse, da zaščiti interese slovenske narodne skupnosti na Avstrijskem Koroškem, hkrati pa pozivam tudi vse domače deležnike, da se vzdržijo kakršnih koli prehitrih reakcij, ki bi lahko v aktualni situaciji slovenski narodni skupnosti na Avstrijskem Koroškem bolj škodile kot koristile”.