Dr. Nejc Brezovar z Mariborčani o Zakonu o nevladnih organizacijah

Na pobudo poslanke dr. Jasne Murgel je v Univerzitetni knjižnici Maribor potekala predstavitev Zakona o nevladnih organizacijah. Državni sekretar ministrstva za javno upravo dr. Nejc Brezovar in vodja Službe za nevladne organizacije Erika Lenčič Stojanovič sta uvodoma predstavila razloge in cilje za zakonsko ureditev področja nevladnih organizacij in problematiko neenakopravne obravnave pravnih oseb zasebnega prava pri pridobivanju statusa v javnem interesu. Z ureditvijo področja NVO želijo opredeliti tudi nekatere pravice in ugodnosti za nevladne organizacije s statusom javnega interesa ter zagotoviti pogoje za sprejem razvojnih dokumentov.

Dr. Brezovar je izpostavil, da je pri pripravi predloga Zakona o nevladnih organizacijah sodelovala tako strokovna kot zainteresirana javnost, saj želijo pripraviti kvalitetno zakonsko ureditev področja nevladnih organizacij s statusom delovanja v javnem interesu.

Po besedah Gorana Forbicija, direktorja Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, gre za zakon in področje, ki potrebuje posebno pozornost in na kar že vrsto let tudi opozarjajo, vendar ”smo do zdaj čakali na vlado, ki bo prepoznala ta sektor, kot tisti, ki je tako pomemben, da se ga splača urediti”.

Proces vključevanja nevladnih organizacij v pripravo predloga zakona je pozdravil tudi Bojan Golčar, predstavnik Regionalnega stičišča NVO Podravja, ki še posebej opozarja in poudarja pomen manjših nevladnih organizacij na lokalnem nivoju, saj imajo le-te pomembno vlogo v lokalnem okolju, ker ”vnašajo vsebino v mesta in vasi”.