Poslanec SMC Branko Zorman: Rešitev za najbolj problematičen cestni odsek na Gorenjskem že v prihodnjem letu

Poslanec SMC Branko Zorman je na novinarski konferenci v Kranju predstavil prvo fazo konkretne in trajne rešitve prometnih zastojev na glavni cesti Šenčur – Primskovo Kranj, preureditev obstoječega krožišča Primskovo, ki bo izvedena že v prihodnjem letu. Svojo podporo projektu so s prisotnostjo izkazali tudi poslanka SMC Andreja Potočnik, župan Kranja Boštjan Trilar in mestni svetniki, ki so si pred tem tudi ogledali stanje na problematičnem cestnem odseku.

Omenjeni odsek je najbolj problematičen odsek na Gorenjskem, občani Kranja in okoliški prebivalci se že leta vsakodnevno soočajo z zastoji v prometnih konicah na poti v službo in iz nje. Zastoji nastajajo  iz smeri in v smeri Šenčurja, Labor, Preddvora in Kranja. Onesnaženost okolja, ki ga povzročajo kolone stoječih avtomobilov, močno vpliva tudi na zdravje in kakovost življenja domačinov ter okoliških prebivalcev.

Poslanec SMC Branko Zorman si je prizadeval, da bi se situacija na odseku čim prej uredila, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) je predlagala rešitev prometne problematike v dveh fazah.

V prvi fazi gre za preureditev krožišča Primskovo s priključnimi kraki, ki se obdelajo v takšni dolžini in obsegu, da se zagotovi boljša pretočnost prometa skozi krožišče. S tem se bo zagotovilo hitrejše odvijanje prometa in večjo prometno varnost. V drugi fazi gre za širitev obstoječe ceste v štiripasovnico s pločnikom in kolesarsko stezo med občinama Šenčur in Kranj na severni strani ceste. Pričetek gradbenih del je predviden v letu 2018 oz. 2019.

Že z dokončanjem prve faze se bo pretočnost prometa na cesti Šenčur – Primskovo bistveno povečala, do zastojev pa s tem tako iz smeri in v smer Šenčurja, Labor, Preddvora in Kranja ne bo več prihajalo. Ko bo dokončan celoten projekt s širitvijo ceste v štiripasovnico pa bodo krajani dobili tudi težko pričakovano peš in kolesarsko povezavo med občinama Šenčur in Kranj.

Gorenjski poslanec SMC Branko Zorman se za rešitev prometnih razmer na cesti Šenčur – Primskovo zavzema že od začetka mandata, v prihodnje se bo zavzemal tudi za dokončanje ostalih načrtovanih cestnih projektov kot je npr. dokončanje ceste Hotemaže-Britof.