Urška Ban: Prioritete SMC v proračunih 2017/2018: kakovostno javno zdravstvo, varnost ljudi, modernizacija infrastrukture, vložek v mlade

Predsednica Odbora DZ za finance in monetarno politiko Urška Ban je na današnji seji Državnega zbora v predstavitvi stališča Poslanske skupine SMC o proračunih za leti 2017 in 2018 izpostavila, da je »cilj našega trenutnega in prihodnjega delovanja doseči strukturno uravnotežen proračun, ki ne troši preko svojih zmožnosti, ter še pomembneje, odpreti možnosti za postopno odpravo vseh varčevalnih ukrepov.« Navedla je prioritete stranke in poslanske skupine SMC za nadaljnje delovanje: kakovostno javno zdravstvo, varnost državljank in državljanov, modernizacija infrastrukture in vložek v mlade. V predlogu proračunov za prihodnji dve leti se med drugim namreč občutno povišujejo sredstva za znanost in izobraževanje.

Opozorila je, da so so se makroekonomske okoliščine v zadnjih letih konkretno izboljšale, naredili smo številne pozitivne premike in zmanjšali razvojni zaostanek, dosegli smo višjo rast, več zaposlenih, višje prilive in nižje obresti. »Proračuna za leti 2017 in 2018 sta osnovana na ukrepih za nadaljnjo spodbujanje gospodarske rasti in konkurenčnosti naše države, skladno s fiskalnim pravilom ter v okvirih dovoljenega javnofinančnega primanjkljaja« je poudarila poslanka.

»Ocenjujemo, da sta proračuna 2017 in 2018 odraz pravih usmeritev dela vlade ter zagotovilo za zdrave javne finance in stabilnost države. Iz vsega navedenega v Poslanski skupini Stranke modernega centra verjamemo, da predloga obravnavanih proračunov za naslednji dve leti predstavljata ustrezno finančno podlago za prihajajoče programske usmeritve države, zato ga bomo v poslanski skupini SMC podprli,« je napovedala Banova.