Poslanka Potočnik: Zakon o spodbujanju regionalnega razvoja je korak v pravo smer k enakovrednemu razvoju vseh regij

Poslanci razpravljajo o vladnem predlogu Zakona spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki ponuja nove sistemske rešitve in racionalizira administrativne postopke. Racionalizacija administrativnih postopkov bo omogočila lažje izvajanje in dodatno varčevanje pri uporabi javnih sredstev, je izpostavila poslanka Potočnik.

Predsednica Odbora za gospodarstvo Andreja Potočnik je v predstavitvi stališča poslanske skupine SMC izpostavila, da je zakon namenjen spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, dodeljevanju razvojnih spodbud ter merilom za opredelitev območij s posebnimi razvojnimi problemi. Zadnja ureditev v letu 2012 je prinesla razdrobljenost in ne-preglednost ureditve, zato poslanska skupina SMC predlagane vladne spremembe zakona podpira.

Poslanka Potočnik je poudarila, da je “sprejem Zakona nujen zaradi tudi potrebe po ohranitvi položaja nekaterih Razvojnih Regionalnih Agencij, ki bi bile v nasprotnem primeru izbrisane iz evidence, kar bi pomenilo hudo nazadovanje za utečeno delovanje infrastrukture in programov na področju regionalnega razvoja”. Izbris bi prav tako imel nepopravljive posledice za enakovreden razvoj regij, je opozorila Potočnikova.

Poslanka je pozdravila dejstvo, da zakon rešuje vsakodnevne težave, ki jih je moč slišati v lokalnem okolju. S črtanjem določbe, da se dogovori za razvoj regij pripravljajo izključno za obdobje štirih let, bo pripravo dogovorov za razvoj regij moč uskladiti z dejanskimi načrti izvajanja operativnih programov evropske kohezijske politike in s proračunskim načrtovanjem ter vsebinami vključenih projektov. Tak pristop bo povečal in olajšal črpanje evropskih sredstev, je prepričana poslanka Potočnik.

Predlog zakona posebej obravnava tudi pomursko regijo. Zaradi nedavnega sprejetja Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015, ki je podaljšal obdobje izvajanja tega zakona za dve leti, se s tem predlogom zakona odpravlja možnost dvojne upravičenosti Pomurske razvojne regije do regionalnih spodbud, tako v skladu s posebnim pomurskim zakonom in v skladu s sistemskim Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Hkrati pa se preprečuje, da zaradi omenjenega posebnega pomurskega zakona Pomurje kot regija z največjo brezposelnostjo v novi finančni perspektivi 2014-2020 do določenih ukrepov sploh ne bi bilo upravičeno, izpostavlja poslanka Potočnik.

Zaradi vsega navedenega bomo v poslanski skupini Stranke modernega centra Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja podprli.