SMCmladi

SMC_mladi-foto-uros hocevar20160602_72a

facebook_s twitter_s

 

SMCmladi: Odgovorno in aktivno želimo zastopati glas mladih

Veseli smo, da smo na dan 2. obletnice naše stranke dobili svoj pomladek SMCmladi. 2. junija so tako mlade članice in člani izvolili svoje vodstvo, organe podmladka ter potrdili statut in manifest podmladka. Predsednik SMCmladi je postal Rok Novak, podpredsednica Anja Jankovič, podpredsednik Nejc Šporin, sekretar podmladka Aljaž Žumer, predsednik senata SMCmladi pa je Jure Vozelj.

Predsednik stranke SMC dr. Miro Cerar je ustanovitev podmladka označil kot zgodovinsko prelomno in spodbudo. Poudaril je, da bodo SMCmladi postali enakopraven aktiven sogovornik v političnem prostoru: “Vem, da gledam prihodnost SMC, ki sega daleč naprej. Pričakujem, da nas boste mladi poživili s svojo ustvarjalnostjo, inovativnostjo, idejami, predvsem pa energijo, ki ste jo pokazali.”

 

SMCmladi se predstavimo:

                          Rok Novak

Predsednik SMCmladi Rok Novak, 25-letni študent varstva okolja in ekotehnologij
Aktiven sem tudi na področju okoljevarstvenih nevladnih organizacij kot so Ekologi brez meja in v Kamniku ekološko društvo Eko Kam, ter na mladinskem področju kot predsednik mladinskega društva v Kamniku Družbeno Aktivni Mladi, sekretar v Mladinskem svetu Kamnika, trenutno se izobražujem za »Youth community managerja« in delam na projektu digitalne participacije mladih preko platforme OPiN.
Mladi imamo znotraj podmladka priložnost opozarjati na pomanjkljivosti v naši družbi in predlagati lastne rešitve. Vsaka dobra ideja pri nas pade na plodna tla in vsak posameznik ima priložnost biti slišan. Vsi, ki še niste dopolnili 32 let in se prepoznate v zgornjih povedih, ste vabljeni k sodelovanju v družbi aktivnih in liberalnih posameznikov in v kreiranju politike SMCmladi.

 

 

Nejc Šporin

Podpredsednik SMCmladi Nejc Šporin, 23-letni študent politologije
Politično dogajanje spremljam že vse od konca osnovne šole, aktivno pa sem se začel z njo ukvarjati leta 2014 ob ustanovitvi stranke SMC. Takrat sem na Gospodarskem razstavišču v vrsti stal zato, ker sem verjel načrtom sposobnih ljudi, ki so se namenili ustanoviti novo, drugačno stranko. In trdno jim verjamem še danes. Sem tudi občinski svetnik v Občini Žalec. Vsesplošno kritiziranje države in brezplodne »gostilniške debate« mi niso blizu, zato sem se aktiviral in predstavil nekatere svoje ideje, ki so mi rojile po glavi. Moj poglavitni cilj delovanja v podmladku je spodbujanje mladih k vključevanju v odločevalske procese, bodisi preko konvencionalnih bodisi preko nekovencionalnih oblik politične participacije. Rek »Na mladih svet stoji« ne sme biti le kup populističnih besed na papirju, ampak realno stanje.

 

Anja Jankovič

Podpredsednica SMCmladi Anja Jankovič, absolventka prava
Politika mi je zanimiva že dlje časa. Sem oseba, ki ne tarna in vedno poskuša nekaj narediti oziroma poiskati rešitve. Verjamem, da z delovanjem v podmladku lahko storim veliko dobrega za nas, mlade, ter za našo družbo in našo državo, zato sem se aktivno vključila v delovanje podmladka SMC. V tem mandatu se bom posvetila tematiki zaposlovanja mladih, gospodarstvu in odpravljanju razlik v neenakopravnosti različnih družbenih skupin.

 

 

 

Aljaž Žumer

Sekretar SMCmladi Aljaž Žumer, 25-letni absolvent politologije
Poleg SMCmladi sem aktiven tudi kot sekretar Lokalnega odbora Kamnik-Komenda. Že zelo zgodaj sem začel redno spremljati politična dogajanja na državni ravni. Mnogo ljudi mi je dejalo, da se jim je politika zamerila in je zato ne spremljajo več. Ravno pasivnost in nekritičnost državljanov sta kriva za uveljavitev napačnih ljudi na napačnih položajih. Držim se vodila, da v trenutku, ko znajdem pred oviro, te nikoli ne obidem, ampak se z njo spopadem in iz te izkušnje potegnem nekaj uporabnega, dobrega zase in za druge. Prepričan sem, da lahko s svojim delom pomagam ljudem in državi, zaradi česar sem se tudi včlanil v Stranko modernega centra.

 

 

Jure Vozelj

Predsednik senata SMCmladi Jure Vozelj, 28-letni magister diplomacije
Za aktivno delovanje v podmladku stranke sem se odločil, ker si želim, da bi podmladek stranki dal nov zagon in v njene vrste privabil nove mlade, ki si želijo aktivnejšega udejstvovanja v politiki. Samo izkušeni mladi liberalni politiki so lahko zagotovilo uspešni prihodnosti naše stranke in države.
V Stranki modernega centra delujem že od njenih začetkov. Poznam njeno delovanje, njen ustroj, njene prednosti pa tudi njene slabosti, zato sem ocenil, da bi lahko bistveno prispeval h gradnji in napredku podmladka stranke. Storil bom vse, kar je v moji moči, da bo podmladek stranke uspešna in močna liberalna politična sila mladih v slovenskem prostoru.

 

 

Arhiv novic SMCmladi