Poslanska skupina

Stranko modernega centra v mandatu 2018 – 2022 v Državnem zboru Republike Slovenije zastopa osem poslank in poslancev. Vodja poslanske skupine je poslanka Janja Sluga.

 

 

Janja Sluga – vodja poslanske skupine

Volilna enota: Celje
Volilni okraj: Celje II

Letnica rojstva: 1974
Izobrazba: Diplomantka poslovne administracije

Delovna telesa: Mandatno – volilna komisija; Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor; Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo; Odbor za kulturo;

 

 

facebook_s Pišite mi

 

Na vrh

Monika Gregorčič

Volilna enota: Ljubljana Center
Volilni okraj: Ljubljana Vič – Rudnik II

Letnica rojstva: 1969
Izobrazba: Magistra poslovnih ved

Delovna telesa: Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb; Odbor za finance; Odbor za zunanjo politiko (predsednica); Odbor za obrambo;  Preiskovalna komisija o ugotavljanju zlorab in negospodarnega ravnanja v DUTB (podpredsednica)

 

facebook_s Pišite mi

 

Na vrh

Gregor Perič – namestnik vodje poslanske skupine

Volilna enota: Postojna
Volilni okraj: Izola

Letnica rojstva: 1984
Izobrazba: Univerzitetni diplomiran politolog

Delovna telesa: Mandatno – volilna komisija; Odbor za gospodarstvo; Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor; Odbor za zadeve Evropske unije

 

 

facebook_s Pišite mi

Na vrh

Branislav Rajić

Volilna enota: Maribor
Volilni okraj: Maribor VI

Letnica rojstva: 1962
Izobrazba: Magister znanosti

Delovna telesa: Odbor za gospodarstvo (predsednik); Odbor za zunanjo politiko; Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino; Odbor za kulturo

 

 

facebook_s Pišite mi

Na vrh

Mateja Udovč

Volilna enota: Kranj
Volilni okraj: Kranj II

Letnica rojstva: 1974
Izobrazba: Diplomirana ekonomistka

Delovna telesa: Komisija za poslovnik; Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu; Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor (podpredsednica); Odbor za pravosodje; Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino

 

facebook_s Pišite mi

Na vrh

 

Dušan Verbič

Volilna enota: Ljubljana Bežigrad
Volilni okraj: Ljubljana Bežigrad I

Letnica rojstva: 1952
Izobrazba: Magister pravnih znanosti

Delovna telesa: Komisija za nadzor javnih financ; Odbor za finance (podpredsednik); Odbor za pravosodje

 

facebook_s Pišite mi

Na vrh

 

Igor Zorčič – predsednik Državnega zbora

Volilna enota: Novo mesto
Volilni okraj: Brežice

Letnica rojstva: 1978
Izobrazba: Univerzitetni diplomiran pravnik

Delovna telesa: Ustavna komisija

 

 

facebook_s Pišite mi

 

 

Mojca Žnidarič

Volilna enota: Ptuj
Volilni okraj:
 Ormož

Letnica rojstva: 1977
Izobrazba: Magistrica javne uprave

 

Delovna telesa: Komisija za peticije, človekove pravice in enake možnosti, Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; Odbor za zdravstvo (podpredsednica); Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide (podpredsednica); Preiskovalna komisija o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom

facebook_s Pišite mi

 

 

Na vrh