Poslanci in generalni sekretar obiskali predstavitev Haloz v središču Ljubljane: Podpiramo lokalne pridelovalce

Vodja poslanske skupine in podpredsednica stranke dr. Simona Kustec Lipicer, generalni sekretar stranke dr. Erik Kopač in poslanca Vesna Vervega ter Simon Zajc so danes v središču Ljubljane obiskali prireditev Dan Haloz.  “Haloze so Slovenija v malem: Haloze bogatijo čudovita narava ter prijazni in delovni ljudje. Vesela sem, da prav ti srčni ljudje danes svoje edinstvene izdelke predstavljajo tudi v zeleni prestolnici Evrope. Zavzemam se za to, da državljanke in državljani podpiramo lokalne pridelovalce in kupujemo lokalno. Hkrati pa mora tudi država več pozornosti namenjati kmetijski politiki, gorskemu kmetovanju in razvoju turizma,” je poudarila dr. Kustec Lipicer.

Haloze sodijo med obmejna problemska območja. Vlada RS je problematiki Haloz namenila posebno pozornost. Imenovala je Delovno skupino za celostni razvoj Haloz, ki je bila sestavljena iz predstavnikov vseh ministrstev in predstavnikov lokalnih skupnosti. Cilji Delovne skupine so bili sprejeti ukrepe s katerimi bi zmanjšali zaraščenost obdelovalnih površin Halozah in zagotoviti nova delovna mesta in s tem zmanjšali depopulacijo regije.

Največ ukrepov je bilo sprejetih na področju kmetijstva. Po zadnjem srečanju Delovne skupine, ki je bilo v avgustu, so po ukrepih, ki se kažejo skozi podatke in stanje na terenu, vidni pozitivni rezultati. S spremembo Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost CLLD, je omogočen dostop do črpanja ESRR sredstev, ki jih bodo lahko prijavitelji iz območja Haloz pridobili za izvajanje operacij skozi javne pozive Lokalne akcijske skupine do leta 2020.

Ministrstvo za kulturo je Grad Borl uvrstilo na seznam sanacije najbolj ogroženih in najkakovostnejših enot kulturne dediščine, za katere se trudi zagotoviti dodatni finančni vir za prepotrebno sanacijo. Grad Borl pa je vključen tudi v predlog izvedbenega načrta v okviru prednostne naložbe Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem NATURA 2000 in zelenimi infrastrukturami.

Ohranjanje in upravljanje suhih travišč skozi program LIFE to Grasslands, katerega delno sofinancira MKGP bo do leta 2020 posegal na 180 ha zemljišč na območju Haloz na katerih bo odpravljeno zaraščanje. Financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM v letu 2016 in 2017 (MGRT-SPIRIT) vključuje območje Haloz, ker imajo potencialni podjetniki in podjetja možnost dostopa do brezplačnih storitev in odpravljanja administrativni ovir.VV zaključni fazi je tudi izbor projektov za zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug v letih 2016 do 2018 (MGRT), ker so predvidene aktivnosti za razvoj zadružništva na področju vinogradništva v Halozah.

Veliko zaslug za dobro komunikacijo in sodelovanje s poslanci SMC ima občinski koordinator SMC Cirkulane Jernej Golc, ki je tudi član Delovne skupine za celovit razvoj Haloz ter vodja Podeželskega razvojnega jedra (Halo) in Lokalne akcijske skupine Haloze ( LAS Haloze)
Izjemno cenim trud Haložanov za ohranjanje, kot tudi razvoj te obmejne pokrajine. Kot poslanka si bom prizadevala za nadaljnje dobro sodelovanje ter skupno reševanje odprtih vprašanj. Prav tako se bom še v prihodnosti udeleževala različnih dogodkov na območju Haloz ter prispevala k njihovemu razvoju.

Preberete lahko tudi članek Zaključna predstavitev vladne delovne skupine za pripravo celostnih ukrepov za razvoj Haloz TUKAJ.

Več o SMC Cirkulane lahko najdete TUKAJ.